Download PDF Privacyverklaring

Privacyverklaring
  Quetzal Artisan

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:
       a. Quetzal Artisan: de gebruiker van dit privacyverklaring: Quetzal Artisan gevestigd aan de Gildenborch 10 te Vianen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62253255;
       b. klant: de persoon die via de website een bestelling plaatst bij Quetzal Artisan;
       c. website: de website van Quetzal Artisan waar de klant producten bij Quetzal Artisan kan bestellen.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Quetzal Artisan is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten          aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Quetzal Artisan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Quetzal Artisan
Gildenborch 10
4132 HG Vianen
[email protected]

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Quetzal Artisan verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de klant: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
3.2. Quetzal Artisan verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
        a. het leveren van het product die de klant via de website besteld heeft op het door de klant  opgegeven adres;
        b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
        c. om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst die  Quetzal Artisan en de klant met elkaar zijn aangegaan;
        d. om de klant op de hoogte te houden van nieuws over Quetzal Artisan en/of van aanbiedingen van Quetzal Artisan.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven
4.1. De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Quetzal Artisan.
4.2. De klant kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.
4.3. Quetzal Artisan zal de klant niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Het recht van verzet
5.1. De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
5.2. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
        a. elektronisch naar het e-mailadres: [email protected]
        b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant  zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
5.4. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Quetzal Artisan zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
6.2. Het is Quetzal Artisan toegestaan de persoonsgegevens van de klant aan een derde te verstrekken:
       a. indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
       b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
       c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Quetzal Artisan;
       d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
       e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
       f. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of voor de levering van het bestelde product.
6.3. Quetzal Artisan kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Quetzal Artisan uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het transporteren van het product. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen
7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Quetzal Artisan verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Corrigeren van gegevens
8.1. Op verzoek verleent Quetzal Artisan aan klanten toegang tot alle informatie die Quetzal Artisan van hun bijhoudt. Verder biedt Quetzal Artisan klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Quetzal Artisan van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant via het e-mailadres [email protected] contact opnemen met Quetzal Artisan.

Artikel 9. Contact
9.1. Indien de klant vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Quetzal Artisan niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de klant contact met Quetzal Artisan opnemen.
9.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres [email protected] bij Quetzal Artisan worden ingediend.

Artikel 10. Wijzigingen
10.1. Quetzal Artisan behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Quetzal Artisan raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Quetzal Artisan Privacyverklaring 2022